ZWYCIĘSKI DYSTANS

Zwycięski stał się na długi dystans w dalszym rozwoju dziejowym nurt inny, temu pierwszemu przeciwstawny, nurt „ludowy”. W nim właśnie, gdzieś aż po lata sześćdziesiąte XIX w., elementy romantyczne były najsilniejsze. Romantyzm, pro­test przeciw „trzeźwości”, realizmowi, liczeniu za­miarów wedle sił, jest jakże często narzędziem da­jącym poczucie siły zbuntowanym i bezsilnym. Rządzący i silni nie potrzebują mitów. Dla zbunto­wanych i bezsilnych mit nie jest bynajmniej misty­fikacją, lecz ubraniem własnych postulatów w po­stać czyniącą je ponadczasowymi, absolutnie słusz­nymi, a więc wzmocnieniem ich siły agitacyjnej. Romantyzm ludowy tworzy dwa mity, a raczej daje nową treść dwom odwiecznym mitom:    mitowi„szczęśliwego początku” i mitowi „powrotu do po­czątku” jako wielkiej katharsis odradzającej naród. A działanie mitu jest tym silniejsze, im bardziej przybiera on funkcję ogólnoludzką.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.