WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU

Otwiera to dro­gę do legalnego zwiększenia planu wydatków. Jest przy tym wielce praw­dopodobne, że optymizmu posłów nie potwierdzą faktyczne wyniki wyko­nania budżetu — pozostaniemy więc z większymi wydatkami i brakiem ich pokrycia w dochodach. Po drugie, art. 220 ust. 1 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy rząd przedstawi projekt budżetu państwa, przewidujący nadwyżkę budżetową. Dopuszczalne jest więc wtedy zwiększenie przez Sejm planu wydatków bez dokonywania zmian w planie dochodów. Może to mieć dla finansów pań­stwa bardzo poważne konsekwencje. Jeśli bowiem planowana nadwyżka nie jest planowana do pozostawienia jako rezerwa finansowa na kolejne lata, lecz ma być wykorzystana jako źródło przypadających na dany rok spłat długu publicznego, to jej zagospodarowanie na dodatkowe wydatki wywoła poważne napięcia finansowe. 

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.