WYJŚCIE DO ANALIZY

Punktem wyjścia do analizy problemu świadomo­ści klasowej i świadomości narodowej u chłopów polskich trzeba chyba uczynić co innego. Jak szlach­ta, tak i chłopi są jednością tylko z jednego punk­tu widzenia: stanowej sytuacji prawnej, a i to tylko co do samej zasady, nie co do jej także prawnych szczegółów. Gdy szlachtę łączą w jeden stan wolno­ści i uprawnienia polityczne, chłopów łączy w jeden stan coś wprost przeciwnego: zależność i prawne obowiązki wobec szlachty posiadaczy. Ale w ramach tej, takiej samej dla ogromnej większości chłopów, zasady zróżnicowanie sytuacji prawnej jest znacz­ne. Chłopi królewscy i z dóbr duchownych nie są bezwzględnie poddani, mogą walczyć prawnie prze­ciw decyzji władającego folwarkiem przed sądem państwowym, skuteczność tego środka może być nieraz nikła, ale samo jego istnienie działa.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.