WIERNE PRZYJĘCIE MYŚLI

Najwierniej przyjęło jego myśl Towarzystwo De­mokratyczne Polskie. W swym Manifeście z 1836 r. przyjęło nawet tezę Lelewela, iż przez pewien okres dziejów i szlachta, „lubo w szczupłym jednego sta­nu zakresie, przechowała i rozwijała demokratycz­ną Słowian ideę”. Wiązało z tym swój solidary- styczny mit regeneracji, powrotu do początku; „wszechwładztwo wróci do ludu, stan niegdyś pa­nujący rozwiąże się ostatecznie, między lud zstąpi, stanie się ludem”. Widzieli konflikt antagonistycz- ny między szlachtą a ludem. „Interes szlachty i in­teres ludu tak były sobie przeciwne jak wolność i niewola, dostatek i nędza”, głosił Manifest Towa­rzystwa Demokratycznego Polskiego. Ale — burżuazyjni — widzieli jego rozwiązanie społeczno- -gospodarcze w uczynieniu chłopa właścicielem, przy zachowaniu własności szlacheckiej i przekształ­ceniu obu tych warstw właścicieli w jedną klasę społeczną burżuazji agrarnej.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.