W SENSIE POLITYCZNYM

„Choćby i najobszerniej rozrodził się naród, choćby jak naj­dalej odsunął się od swego źródła, nigdy jednak pierwotnych cech zupełnie zatrzeć w sobie nie zdo­ła. A lud — konkretyzował w sensie politycznym ten pogląd Manifest Towarzystwa Demokratyczne­go Polskiego „mimo długą niewolę i ucisk zacho­wał me zatarte jeszcze dawnego gminowładztwa śla­dy przetrwała w nim cała dawnych cnót prostota jest prawość i poświęcenie się, są religijne uczucia’ czyste i łagodne obyczaje”. W ludzie przetrwało naj- 1 więcej z tego, co było początkiem, hegemoria ludu  jest jedyną drogą, na której można powrócić do początku.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.