W OKRESIE POWSTAŃ

Czyli: jak wyglądał problem świadomości narodowej w Polsce w okresie powstań? We Francji był on mniej istotny, kształtowała tę świadomość własna władza. W Polsce, gdzie władzy nie było, był to problem najistotniejszy.Mediewista powie: „«Za Mieszka I też istniał na­ród polski, też istnieli ludzie uważający się za Polaków.)) Zapewne. Ilu jednak ludzi składało się na ów naród Mieszkowy: stu? dwustu? trzystu? Ilu w wiekach późniejszych miało świadomość państwo- wo-narodową, bo o takiej tylko wtedy można mó­wić, zmienną oczywiście w treściach, ale przecież stanowiącą próg dojrzałego narodowego istnienia?” Te słowa Tadeusza Łepkowskiego — historyka, któ­ry najgłębiej pokazał problem narastania polskiej świadomości narodowej w okresie 1764—1870 oraz współzależność tego problemu i problemu przemian w strukturze klasowej, a także narastania świado­mości klasowej w skali ogólnopolskiej — są okre­śleniami sięgającymi do istoty zagadnienia, a rów­nocześnie skłaniającymi do dyskusji.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.