W MIEJSCE OKREŚLEŃ

W miejsce określeń charakterystycznych dla wczes­nej fazy kompromisu feudalizmu z przemianami burżuazj jnymi mamy już określenia wyraźnie bur­żuazyjne: czynnikiem decydującym o indywidualno­ści narodu są szczyty szlachty, szczyty burżuazji, szczyty intelektualistów. Nie było w tym konserwatywnym pojęciu narodu miejsca na współkierowniczą rolę chłopa. I dla stań­czykowskich „organiczników” Galicji, i dla ideolo- gow programu „pracy organicznej” w Królestwie Kongresowym był on przedmiotem opieki i kierow­nictwa warstw uważanych za bardziej oświecone, miał dojrzewać do przyszłej swej roli pod ich kie­runkiem. Zmiana się zaczęła w latach osiemdziesią­tych. Przyczyny jej ujął w r. 1889 Michał Bobrzyń- ” społeczeństwie naszym, które w nowe wa­runki bytu i rozwoju wstąpiło, dokonywa się pro­ces wewnętrznego przeobrażenia, wiele czynników nowych występuje na widownię politycznego życia bez, sztucznego impulsu z góry, siłą swą elementar­ną.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.