W LEWICOWYCH DOKTRYNACH

Inaczej w doktrynach jeszcze bardziej lewicowych, najwyraźniej w doktrynach Gromad Ludu Polskiego. „Zmianę natury posiadania dóbr ziemskich jako cel przeobrażenia społecznego, użycie siły jako środek spełnienia tego celu” wysuwają one na plan pierw­szy. Już fakt, że mowa tu o „posiadaniu”, gdy dok­tryny bardziej umiarkowane mówią o własności, wskazuje na różnicę stanowiska. Różnica występuje równie ostro, gdy idzie o określenie, jakie grupy społeczne decydują o charakterze narodu. Dla wszy­stkich innych kierunków to jest szlachta, mieszczań­stwo, posiadający chłop — ocena ich roli jest różna, ale one właśnie i tylko one są istotnymi składnikami narodu, nieposiadający są przedmiotem opieki tylko, regulacja ich stanowiska jest problemem na póź­niejszy okres, po utrwaleniu istnienia państwa i jego nowego ustroju.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.