W KRÓLEWSKICH MAJĄTKACH

A po­nadto, gdy w majątkach królewskich, państwowych, szczytów duchowieństwa użytkownikiem jest naj­częściej kto inny, nie właściciel, lecz dzierżawca czy posiadacz królewszczyzny (prawnie tylko dożywot­ni), wtedy konflikt między interesem właściciela, zainteresowanego w utrzymaniu substancji (i żywej, czyli siły roboczej chłopa, i martwej), a posiada­czem, zainteresowanym w jak najdalej posuniętej eksploatacji, skłania właściciela do uwzględniania nieraz żądań chłopów — supliki chłopskie i odpo­wiedzi na te supliki pokazują to niejednokrotnie. We wszystkich rodzajach majątków sytuacja chłopa, nigdy taka sama, różnicuje się w ramach takiej sa­mej zasadniczej zależności, od połowy XVIII w. co­raz bardziej: chłop oczynszowany, chłop na prawie zakupnym i chłop „pańszczyźniany” w ścisłym zna­czeniu to trzy różne typy, o różnej sytuacji praw­nej, różnym stosunku do ziemi, różnej zasadzie po­działu dochodu z gospodarstwa chłopskiego między chłopa a pana.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.