W DZIAŁALNOŚCI KOMERCYJNEJ

Racjonalnie myślący obywatele uznają, że płacenie podatków jest najbardziej efektywną metodą otrzymania pewnych dóbr — poczucia ładu i bezpieczeństwa, w tym — bez­pieczeństwa socjalnego, zapewnienia godziwych warunków życia, możli­wości przemieszczania się po kraju itp. Na ile władze publiczne potrafią sprostać tym oczekiwaniom i utwierdzić obywateli w przekonaniu o celo­wości opłacania podatków — to zupełnie inna sprawa. Objawia się przy tym inna istotna cecha finansów publicznych — brak bezpośredniego związku między źródłami pochodzenia środków publicz­nych, a zadaniami, które za pomocą tych środków mają być wykonywane. W działalności komercyjnej wydatki (koszty) ponoszone są po to, by dzięki nim uzyskać przychody, a w efekcie również zysk, będący nadwyżką przy­chodów nad kosztami. 

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.