USTALENIE USTAW ZWYKŁYCH

  1. Co więcej, okaże się, że ustalenia ustaw zwykłych (a przede wszystkim — przepisy ustawy o finansach publicznych) dość daleko odbiegają od koncep­cji budżetu obejmującego wszystkie operacje państwa. Odrębnego komentarza wymaga też art. 219 ust. 1. Wynika z niego oczywisty nakaz uchwalania budżetu państwa w formie ustawy, ale i coś więcej — sformułowanie „uchwala budżet państwa […] w formie ustawy budżetowej” sugerować może, iż budżet państwa jest jedynym elementem ustawy budżetowej. Tak jednak nie jest — treść ustawy budżetowej, okreś­lona szczegółowo w ustawie o finansach publicznych, obejmuje — oprócz budżetu państwa — wiele innych ustaleń. Budżet państwa jest więc najważ­niejszym, ale zarazem tylko jednym z wielu obowiązkowych elementów ustawy budżetowej. W art. 219 ust. 1 określono długość okresu, na jaki uchwalany jest bud­żet państwa (budżet państwa na rok budżetowy), ale nie wskazano daty roz­poczęcia roku budżetowego.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.