UJĘCIE PRAWA WŁASNOŚCI

Tak ujmował prawo własności projekt Dekla­racji Praw Robespierre’a z r. 1793, w czasie rewolu­cji lipcowej przedrukowany i masowo między lud rozdany, w r. 1833 przetłumaczony i wydrukowany dla emigracji polskiej przez Jana Nepomucena Ja­nowskiego. I tu chyba trzeba szukać źródła koncep­cji Gromad. Lud staje się narodem wtedy i wsku­tek tego, że jako suweren decyduje o podziale zie­mi w państwie — to pierwszy wniosek lewicy emi­gracyjnej z postawienia znaku równania między pojęciem narodu a pojęciem ludu. Wnioskiem dru­gim jest twierdzenie, że wtedy znikają różnice na­rodowe między Polakami a Rusinami czy nawet Litwinami. To szlachta jako naród, naród szlachec­ki, jest tym ludom na ziemiach Polski przeciwstaw­na. Jeśli lud stanie się narodem — w Polsce nastą­pi proces zespolenia wszystkich ludów ją zamiesz­kujących w jeden naród.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.