TRYB PRAC NAD PROJEKTEM

Choć budżet państwa uchwalany jest jako ustawa, tryb prac nad projek­tem ustawy budżetowej charakteryzuje się wieloma odstępstwami od zasad obowiązujących przy uchwalaniu projektów innych ustaw. Najważniejsze z tych odstępstw, wyliczone w cytowanych powyżej artykułach 219-225, to: ograniczenie kręgu podmiotów wyposażonych w inicjatywę ustawo­dawczą — tylko Rada Ministrów może występować z projektem ustawy budżetowej i tylko na jej wniosek mogą być w trakcie roku budżetowe­go dokonywane zmiany ustawy budżetowej ,termin wyznaczony Senatowi na ewentualne zgłoszenie poprawek do uchwalonej przez Sejm ustawy budżetowej jest krótszy niż w przy­padku innych ustaw (20 dni zamiast 30),krótszy termin na podpisanie ustawy pozostawiono też Prezydentowi RP (7 dni zamiast 21 dni), wyłączając jednocześnie przewidzianą w art. 122 ust. 5 Konstytucji możliwość przekazania ustawy Sejmowi do po­nownego rozpatrzenia (tzw. weta prezydenckiego).

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.