SZYKI PROCES

Pro­ces ów jest tym szybszy i tym głębszy, jeżeli w ta­kiej sytuacji pojawi się niebezpieczeństwo zewnętrz­ne ze strony innego narodu ukształtowanego w pań­stwo. Taka była sytuacja Polski w XIV w., świado­mość narodowa, której jednym ż wyrazów byłó oddolne poparcie dla procesu jednoczenia państwa, wyrastała jako ideologiczna nadbudowa nad walką z agresją niemiecką. Tylko hegemonia, a nie dykta­tura szlachty, względna równowaga sił klaso­wych — mieszczaństwa i szlachty, zakres swobód chłopskich i sytuacja materialna chłopa sprzyjały trwaniu narastania świadomości narodowej niemal pod koniec XVI w. Dyktatura szlachecka w każdym szlacheckim folwarku, oligarchia magnacka, przybie­rająca nieraz formy dyktatury magnackiej także wobec szlaęhty, upadek roli gospodarczej i politycz­nej miast proces zahamowały i cofnęły, choć w okre­sach niebezpieczeństwa zewnętrznego — agresji szwedzkiej w połowie XVII w. — okazywało się, że świadomość narodowa jest silniejsza niż jej wyrazy w sytuacji, w której takie zagrożenie nie istniało.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.