SZUKAJĄC IDEI

Szukając „idei niepodległego państwa pol­skiego , widział ją w twierdzeniu, że naród polski jest narodem „wiejskim” i o mentalności ukształto­wanej tym jego charakterem. Za cechę mentalności wiejskiej uznawał to, iż jest w niej wiele, nawet przewaga, elementów irracjonalnych, podczas gdy mentalność miejska jest niemal wyłącznie racjona­listyczna. Stwierdzał, że „myślenie mechaniczne, atomistyczne nie odpowiada społeczeństwom agrarnym, jest to myślenie, które wykwitło w miastach i któ­re cechuje też społeczeństwa przemysłowe. Wieś przepojona jest irracjonalnymi elementami i dlatego powinna wytworzyć sobie swoją własną ideologię i tworzyć swoje własne instytucje.” Od czasów Bur­kę w odpowiedzi na wielką rewolucję burżuazyjną konserwatysta szukał obrony przed rewolucją we wskazywaniu, iż w dziejach i światopoglądzie, w in­dywidualności narodu czynniki irracjonalne odgry­wają istotną rolę. Na tę samą drogę wszedł konser­watyzm europejski, a z nim i polski w odpowiedzi na wielką rewolucję socjalistyczną.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.