STOSUNEK INTELIGENCJI

Ten stosunek inteligencji do istniejącego państwa, jej geneza -— szlachcic wyrzucony ze swego śro­dowiska i bez majątku, mieszczanin bez majątku najczęściej, chłop — sprawia, że niemal nie ma inte­ligencji zawodowej wśród kierunków politycznych akceptujących w pełni istniejący ustrój społeczny i polityczny, na przykład Podolaków Galicji czy „re­alistów” Królestwa Kongresowego. Część jej, zwłasz­cza część jej szczytów, znalazła się w tym ugrupo­waniu konserwatywnym, które było najbardziej otwarte na przemiany w kierunku umiarkowanie de­mokratycznym, „stańczyków” Galicji. W Królestwie nie było ich odpowiednika politycznego, czyli libe­ralnych konserwatystów, a ponadto silniejszy rozwój burżuazji otwierał przed podobnie myślącą częścią inteligencji drogę ku innemu sojusznikowi: liberal­nej burżuazji; hasło gospodarczej „pracy organicznej” połączyło się w tym sojuszu z hasłem kulturalnej „pracy organicznej”.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.