STOPNIOWANIE WŁADZY

Należyte zaś ustosunkowanie, to „stop­niowanie władzy w stosunku do potęgi, jaką ma w sobie każdy z tych żywiołów, bo żadna władza nie wypływa w towarzystwie z martwego przepisu prawa, lecz tylko z istotnej potęgi, którą prawo tylko uznać powinno”. Istniejący (to konserwatysta) i fak­tyczny (to socjolog avant la lettre) stosunek sił de­cyduje o udziale we władzy.Jako takie siły widział Wielopolski monarchę, stan szlachecki, „gminy”. Widział w charakterze polskim, w „uszanowaniu, jakim Polacy przejęci byli dla królów swoich”, żywioł dla monarchii dzie­dzicznej istotny, a na fakt, że jej nie było, odpowia­dał: „nie to jest narodowe, co było, lecz to, do czego były żywioły, chociaż często zawiązaniu się żywio­łów w utwór widoczny okoliczności, jakie na prze­szkodzie stanęły”.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.