SPOŚRÓD CHŁOPÓW

Spośród uwłaszczonych chłopów wyodrębniała się powoli warstwa drobnych i średnich kapitali­stów, gospodarczo związanych swymi interesami z innymi posiadającymi, walcząca z nimi o podział zysków, podział ziemi, udział we władzy, ale przyj­mująca nieraz te same zasady struktury politycznej narodu i państwa. Okres 1848—1914 był postępują­cym procesem formowania się burżuazyjnej koncep­cji narodu. Ale obok niej coraz silniejsza była inna koncepcja narodu-ludu, zmienna, raz hegemonię chłopską, potem robotniczą na plan pierwszy wysu­wająca. Rok 1918 przyniósł pierwsze starcie się obu koncepcji w walce o władzę. Zwycięstwo niepełne, ale przecież zwycięstwo tej burżuazyjnej koncepcji nosiło w sobie od początku zapowiedź klęski.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.