SPADAJĄCY OBOWIĄZEK

Ona jest narodem, ludem, jej za­daniem jest włączenie w lud martwej dotąd części społeczeństwa, dlatego że martwej, dotąd narodem nie będącej. „Przez lud rozumiem wyłącznie tę część towarzystwa, która przez nabycie bogactw umysło­wych i fizycznych (handel, ziemia, przemysł) czuje potrzebę liberalnej konstytucji […] Na nich spada obowiązek, aby i ta martwa część towarzystwa jak najkrótszymi drogami mogła uzyskać umysłowe i fi­zyczne bogactwo” — tak uzasadniał cenzusowe, do posiadających ograniczone prawo wyborcze w r. 1830 J. B. Ostrowski; cenzusowe, ale tylko na kryterium majątku, nie na kryteriach przedrewolucyjnych po­działów stanowych oparte. Ojczyzna to ich ojczyzna, miłość ojczyzny to bowiem „święta stała miłość do praw, co osobę i własność naszą zabezpieczają, i do rządu, co ich święcie przestrzega i wykonywa”, pi­sał znów w r. 1821 Piątkiewicz w „Dekadzie Pol­skiej”.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.