SOLIDARNOŚĆ KLASOWA

W pewnym stopniu tak, solidarność klasowa prole­tariatu była długo czynnikiem istotnym i wiążącym dla jego masy w jednym z zaborców, ale nie ponad ich granicami dla całej Polski.Ale i mobilność klasy robotniczej, przenoszenie j się z zaboru do zaboru w poszukiwaniu pracy, i dzia­łalność przywódców klasy robotniczej także w swej i działalności do jednego zaboru się nie ograniczają­cych, i ponadzaborowe związki polityczne organizacyj klasy robotniczej rodziły solidarność klasową w ramach całego narodu, a skoro ta była ponadpań­stwowa — akcenty narodowe ujawniały się w niej w ścisłym związku z klasowymi. Działał również w tym kierunku fakt, że obcy, niepolski był często antagonista klasowy, właściciel i pracodawca; obcy był niemal zawsze, w najwyższym stopniu na uprze­mysłowionych ziemiach centralnych, państwowy aparat przymusu i represji.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.