RUCH POLITYCZNY CHŁOPSKI

Ruch polityczny chłopski, od lat siedemdziesią­tych (ks. Stanisław Stojałowski) szukający formy organizacyjnej, zyskał ją później. W Galicji od r. 1895 istnieje Polskie Stronnictwo Ludowe. Rów­nież w latach dziewięćdziesiątych powstaje ono w zaborze pruskim, tu obejmując oprócz chłopów i część drobnomieszczaństwa. Najpóźniej, dopiero w okresie pseudokonstytucyjnym, w Królestwie — „Zaranie” wychodzi od r. 1907, Związek Chłopski związany z PPS istnieje od 1912, „Wyzwolenie” od 1915. Tu, w Królestwie, radykalizm ruchu chłop­skiego jest silniejszy niż w innych zaborach.Wszędzie, najsilniej w Galicji, ruch chłopski, po początkowym okresie inicjowania go i kierowania nim przez inteligencję, zyskuje przywódców, ideo­logów, twórców kultury spośród warstwy chłopskiej, tym różny od ruchu robotniczego, gdzie rola inte­ligenta jako ideologa i twórcy przekładającego wartości kulturalne klasy robotniczej na kształt arty­styczny trwa do r. 1944.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.