PRZYCZYNY UCHWALENIA BUDŻETU Z DEFICYTEM

Przyczyny uchwalania budżetu z deficytem mogą być jed­nak różne. Deficyt budżetowy może być elementem świadomie zaplano­wanej polityki inwestycyjnej, pozwalającym na przyspieszenie tworzenia niezbędnej infrastruktury; deficyt budżetowy jest też jedynym sposobem na wykorzystanie środków z nadwyżek budżetowych osiągniętych w po­przednich latach. Uchwalenia budżetu z deficytem nie uważa się za naruszenie zasady równowagi budżetowej, jeśli wskazane są źródła sfinansowania tych wydat­ków, których nie można sfinansować dochodami. Innymi słowy, dla zacho­wania zasady równowagi budżetowej wystarczy wskazać źródła środków na sfinansowanie deficytu. Źródłami finansowania mogą być środki znajdujące się w naszej dyspo­zycji (niewykorzystane dochody z poprzednich lat) oraz wpływy uzyskiwa­ne ze sprzedaży majątku publicznego. 

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.