PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWANIA

Wiele przesłanek wskazuje na to, że środki finansowe przekazane jed­nostkom samorządu terytorialnego są niewystarczające do sfinansowania peł­nego (a więc zgodnego z obowiązującymi standardami) wykonania wszystkich zadań publicznych nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego. Niepokoić też może praktyka rozstrzygania sporów dotyczących finan­sowania dodatkowych zadań przekazywanych jednostkom samorządu tery­torialnego. Ostatnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wskazują, że art. 167 ust. 4 nie jest interpretowany jako bezwzględny nakaz łącznego traktowania zmian w zakresie zadań samorządowych z odpowiednimi do kosztów wykonywania tych zadań zmianami w systemie dochodów samo­rządowych. W art. 227, zamykającym rozdział poświęcony finansom publicznym, określone zostały podstawy ustroju i organizacji Narodowego Banku Pol­skiego (NBP). 

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.