PROGRAM EWOLUCYJNYCH PRZEMIAN

Ten program ewolucyjnych przemian we wza­jemnym stosunku stanów przekształcających się w klasy społeczne, ich roli w państwie i powiązane- i go z tym procesem ewolucyjnego upowszechniania i świadomości narodowej był programem realistycznym, jak długo istniała własna władza państwowa i zdolna nim kierować. Przestał nim być, gdy znikła j własna państwowość. Mimo to trwał dalej. Umoż­liwiło jego trwanie istnienie półsuwerennych własnych tworów państwowych, Księstwa Warszaw­skiego i Królestwa Kongresowego. Warstwa w nich rządząca, średnia szlachta, część arysto­kracji, nieliczne elementy mieszczańskie godziły się z ewolucją w tym kierunku, nieraz ją hamując, ale przecież się godziły; nie wychodziły natomiast poza te koncepcje.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.