POLSKIE ELEMENTY

Już fakt, że składa się z elementów nie tylko od dawna pol­skich — dawne mieszczaństwo, wyrzucona z ziemi szlachta, najrzadziej awansujący społecznie chłop — ale także i obcych: Niemców, Żydów, w Galicji Czechów, szybko się polonizujących (najmniej, najpóźniej Żydzi), pozwala na wniosek, że jej świa­domość narodowa jest wysoko rozwinięta, skoro chce i umie asymilować obcych przybyszów w Pol­sce, często synów nasłanych do niej urzędników za­borcy. Interesy burżuazji związane są silniej z pań­stwowością polską niż zaborczą. W okresie Sejmu Czteroletniego otwarła się przed nią droga stopnio­wo coraz szerszego udziału we władzy, udział ten zachowała i w Księstwie Warszawskim, i w Króle­stwie Kongresowym.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.