PODSUMOWUJĄC

Podczas gdy defini­cja generał government, używana np. w uznawanym za międzynarodowy standard systemie SNA za kryterium zaliczenia do sektora generał govern- ment, przyjmuje charakter działalności, a nie formalną organizację jednost­ki wykonującej zadania publiczne. Podsumowując:do sektora finansów publicznych zalicza się organy władzy publicz­nej i podległe im jednostki organizacyjne wykonujące, na zasadach nie­komercyjnych, zadania publiczne,w sektorze finansów publicznych wyraźnie wyodrębnia się segment „centralny” (rządowy) i segment samorządowy,w polskim sektorze finansów publicznych oprócz klasycznej dla te­go sektora formy jednostki budżetowej funkcjonują liczne inne formy organizacyjne,fakt, iż wiele instytucji sektora finansów publicznych działa w sposób autonomiczny, dysponując własną, wyodrębnioną pulą do­chodów publicznych i samodzielnie decydując o ich rozdysponowa­niu, powoduje poważne trudności w efektywnym zarządzaniu środka­mi publicznymi.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.