PODATKI

Najważniejszymi (tak ze względu na ich charakter, jak i wartość) docho­dami publicznymi są podatki. Ordynacja podatkowa, stanowiąca podstawę polskiego systemu podatkowego, definiuje podatek jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy. Wymienione w tej de­finicji cechy podatku oznaczają, że: obowiązek ponoszenia świadczenia wynika z mocy prawa, a nie z umowy z konkretnym podatnikiem (świadczenie publicznoprawne),z tytułu zapłacenia podatku podatnikowi nie przysługują żadne kon­kretne świadczenia od podmiotu, na którego rzecz zapłacił podatek (świadczenie nieodpłatne),organy władzy mogą wykorzystywać postawione do ich dyspozycji instrumenty prawne i ekonomiczne w celu wymuszenia zapłacenia na­leżnego podatku (świadczenie przymusowe),kwota należnego i zapłaconego podatku staje się własnością podmio­tu (Skarbu Państwa, gminy), na rzecz którego podatek został zapłacony i podatnikowi nie przysługuje roszczenie o jej zwrot (świadczenie bez­zwrotne).

 

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.