PO DOŚWIADCZENIACH

Po doświadczeniach okresu jakobińskiego przestał być rewolucyjny — wszak rewolucja w tym okresie obróciła się przeciw niemu — stał się zachowawczy. Uczynił organem broniącym zachowawczości parlament, swój parla­ment wybrany przez właścicieli. „Reprezentant przy­słany i wybrany dla bronienia konstytucji obalić jej ani winien, ani może na mocy mandatu zachowaw­czego”, mówił poseł Gustaw Małachowski na sejmie r. 1830—31. Widział czynnik zachowawczy w królu; prawne kompetencje i prawna funkcja monarchy to „prawo utrzymania tego, co istnieje, prawo należą­ce koniecznie do władzy królewskiej”, pisał przy­wódca kaliszan Wincenty Niemojowski.Realista, racjonalista, materialista, liberał pierw­szej połowy XIX w. był z przedstawicieli myśli po­litycznej najbardziej wolny od irracjonalnego ro­mantyzmu.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.