PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet jest planem dochodów i wydatków na ściśle określony okres, którym najczęściej jest rok budżetowy, w Polsce tożsamy (obecnie) z ro­kiem kalendarzowym. Dla interpretacji budżetu jako normy prawnej istotne znaczenie ma więc przyjęta konwencja ustalania momentu otrzymania do­chodu lub dokonania wydatku. W ujęciu kasowym decyduje data faktyczne­go przepływu środków finansowych — za dochody z danego roku uważa­my więc dochody, które w danym roku wpłynęły na rachunki budżetowe, a za wydatki z danego roku — faktycznie dokonane wypłaty. W ujęciu me­moriałowym w ewidencji wykonania budżetu w danym roku odnotowuje się dochody należne za dany rok oraz wydatki, które powinny być dokonane, nawet jeśli faktyczna płatność nie nastąpiła. 

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.