Witam!

Witam na blogu poświęconym finansom i rachunkowości, znajdziecie tutaj wszelkie potrzebne informacje dotyczące finansów. Na bieżąco będą pojawiać się wpisy, z aktualiajcją tych zagadnień.

Witam!

Witam na blogu poświęconym finansom i rachunkowości, znajdziecie tutaj wszelkie potrzebne informacje dotyczące finansów. Na bieżąco będą pojawiać się wpisy, z aktualiajcją tych zagadnień.

Witam!

Witam na blogu poświęconym finansom i rachunkowości, znajdziecie tutaj wszelkie potrzebne informacje dotyczące finansów. Na bieżąco będą pojawiać się wpisy, z aktualiajcją tych zagadnień.

Witam!

Witam na blogu poświęconym finansom i rachunkowości, znajdziecie tutaj wszelkie potrzebne informacje dotyczące finansów. Na bieżąco będą pojawiać się wpisy, z aktualiajcją tych zagadnień.

Witam!

Witam na blogu poświęconym finansom i rachunkowości, znajdziecie tutaj wszelkie potrzebne informacje dotyczące finansów. Na bieżąco będą pojawiać się wpisy, z aktualiajcją tych zagadnień.

 

Wszystko opiera się na kredycie

Współczesna gospodarka w swojej istocie opiera się głównie na funkcjonowaniu kredytu, który jest nieodłącznym elementem każdego biznesu. Kredyty obrotowe oraz inwestycyjne to czasami jedyna okazja dla młodych wizjonerów, aby móc wybić się na konkurencyjnym rynku ze swoim znakomitym pomysłem. Nie jest jednak proste uzyskanie go. Należy spełnić szereg profesjonalnych kryteriów. Skonstruować odpowiedni biznesplan. Często wystąpić przed komisją przyznającą dofinansowanie ze swoim projektem. W gruncie rzeczy cała procedura przyznawania pieniędzy jest wysoce sformalizowana, a co za tym idzie sprawiedliwa i jeżeli Twój pomysł odpadnie musisz wiedzieć, że być może dobrze się stało, ponieważ to w zasadzie była profesjonalna ocena. Każdy kto tak podchodzi do pozyskiwania środków na biznes może poczuć się o wiele spokojniej. Jeżeli wpadłeś na jeden pomysł na pewno uda ci się wykreować drugi. Pamiętaj, że kredyt jest mieczem o dwóch ostrzach. Może być zbawieniem dla biznesu, ale także jego przekleństwem, dlatego jeżeli nie masz pewności co do swojego pomysłu lepiej nie ryzykować. Podsumowując pomysł połączony z kredytem może być Twoją dźwignią sukcesu. Postaraj się o to.

Obniżaj koszty, a wygrasz z konkurencją

Koszty działalności to zmora każdego przedsiębiorcy. W zasadzie najważniejszą kwestią jest ich ograniczanie, ale jak to zrobić z głową, aby dalej funkcjonować jak prawdziwy profesjonalista. O tym właśnie traktuje ten artykuł. Jeżeli jesteś małym przedsiębiorcą musisz zrozumieć, że jest to istota Twojego przetrwania. Koniecznie musisz poznać podstawy rachunkowości oraz zarządzania, ponieważ to w tych dwóch elementach zawiera się bardzo dużo oszczędności. Kolejną sprawą jest uzmysłowienie sobie tego, ze w żadnym wypadku nie można szukać oszczędności w jakości biznesu. Jeżeli klienci doceniają dany produkt czasami warto nawet podnieść jego cenę, niż obniżyć jego jakość. To najgorsze rozwiązanie, dlatego musisz unikać go jak ognia. Najlepiej też sięgnąć do specjalistycznej literatury. Dzisiaj wielu specjalistów dzieli się swoją wiedzą z tego ważnego obszaru działania firmy. Koszty to temat bardzo poważny, a w Polsce w zasadzie obowiązkowy dla każdego przedsiębiorcy, który chce przetrwać na rynku. To właśnie od racjonalnego zarządzania pieniędzmi zależy przecież sukces. Podsumowując, wiesz już co należy zrobić, aby poprawić funkcjonowanie własnego przedsięwzięcia.

Pieniądze wirtualne oraz bankowość elektroniczna

Odkąd pojawił się Internet z całą pewnością zyskaliśmy wiele nowych możliwości, a jedną z nich jest również bankowość elektroniczna, o której zaczęło być głośno w zasadzie już od kilku lat. Na pewno jest to niezwykle dynamicznie rozwijająca się dziedzina, pozwalająca nam na operowanie pieniędzmi wirtualnymi, a więc nie w formie monet czy banknotów, a w formie rachunków, którymi jesteśmy w stanie zarządzać właśnie za pośrednictwem sieci. Na pewno bankowość elektroniczna ma wielu zwolenników, zwłaszcza, że w ten sposób zyskaliśmy wiele nowych możliwości, a przede wszystkim możemy mieć stały dostęp do swojego rachunku. Nie musimy więc odwiedzać banku czy innej placówki, by zapytać chociażby o stan naszego rachunku. Wystarczy kilka prostych czynności, zalogowanie się oraz wpisanie hasła, a już po chwili zyskamy dostęp do naszego rachunku. Na pewno bankowość elektroniczna również bardzo ułatwiła dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci, w ten bowiem sposób możemy kupować szybko oraz wygodnie.

Odpowiedzialność po stronie bankierów

Ostatnio w mediach w sprawie kryzysu coraz częściej odpytywani są nie specjaliści i finansiści, tylko politycy. Wszystko dlatego, że przez pierwsze miesiące trwania recesji eksperci od ekonomii doskonale wytłumaczyli opinii publicznej, jak działają finanse publiczne i skąd bierze się to całe zadłużenie. Politycy w wielu krajach stracili już swoje ministerialne stanowiska i odeszli w cień w hańbie i ze wstydem, oddając nowym rządom kraje zadłużone po uszy, z beznadziejne napisanymi budżetami. Ale politycy nie przyznają się do swojej odpowiedzialności i chętnie widzą po drugiej stronie celowników opinii publicznej bankierów. Coraz częściej dają się więc słyszeć głosy wskazujące na zbyt zachłannych finansistów i maklerów nierozsądnie kupujących akcje wszystkiego, co popadnie, byle zanotować jakiś wzrost i zgarnąć premię. Coraz częściej mówi się też o niegospodarności elit finansowych oraz daleko idącej niekompetencji najważniejszych postaci w korporacjach – a wiadomo, że ryba psuje się od głowy.

ZADANIA PUBLICZNE

Przez zadania publiczne rozumieć będziemy zadania (obowiązki) praw­nie nałożone na organy władzy publicznej. Katalog zadań publicznych (nie­istniejący zresztą w zwartej postaci) możemy traktować jako wykaz szcze­gólnego rodzaju usług, do których świadczenia zobowiązane są organy władzy publicznej. Wykaz zadań publicznych stanowi więc swoiste zobo­wiązanie organów władzy wobec społeczeństwa, uzasadniające z jednej strony przyznanie władzom publicznym kompetencji niezbędnych do wyko­nania tych zadań, a z drugiej — ponoszenie przez obywateli obciążeń umoż­liwiających sfinansowanie działalności władz publicznych. Zakres zadań publicznych zależy od przyjętych rozwiązań ustrojowych. Zgodnie z powszechnie przyjmowaną we współczesnych demokracjach dok­tryną pomocniczości państwa, „władza powinna przejmować tylko te zadania, których nie są w stanie wykonać sami obywatele”.

ZADANIA PAŃSTWA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA

W istotny sposób zakres zadań publicznych rozszerzany jest przez rosnącą urbanizację, wymuszają­cą konieczność przejmowania przez władze publiczne wielu zadań z zakre­su tzw. usług komunalnych. We współczesnych państwach zakres zadań publicznych jest jednak znacznie szerszy, obejmuje bowiem również takie dziedziny, w których — przynajmniej z „technicznego” punktu widzenia — łatwo można sobie wy­obrazić świadczenie usług na zasadach rynkowych, lecz które — z różnych względów — powszechnie uznawane są za zakres niezbędnej działalności państwa. Dobrymi przykładami są zadania państwa z zakresu szkolnictwa (zwłaszcza podstawowego i średniego), ochrony zdrowia (choć dotychczas nie udało się znaleźć zadowalającego modelu wykonywania tych zadań) oraz upowszechniania kultury i sportu. 

ZADANIA PUBLICZNE W DZIEDZINIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Państwo bierze też na siebie zadania o bardzo dalekim horyzoncie oddziaływania, takie jak np. prowadzenie ba­dań naukowych o charakterze podstawowym.Odrębny, istotny problem, stanowi określenie zakresu zadań publicz­nych z dziedziny polityki społecznej. Znaczenie zasady pomocniczości jest tu widoczne jak chyba nigdzie indziej, a jednocześnie praktyka nieraz dale­ko odbiega od modelowych zasad. Pomoc społeczeństwa dla tych, którzy — z różnych powodów — nie są w stanie zapewnić sobie środków do życia, jest „od zawsze” uznawaną koniecznością, jednak nadmierne rozbudowanie zakresu oddziaływania pomocy państwa jest równie kosztowne, co szkodli­we.

NIEBEZPIECZNE DLA PAŃSTWA

Niebezpieczne jest też przejmowanie przez państwo — w sytuacjach, w których nie jest to niezbędne — obowiązków tych, którzy powinni i ma­ją możliwości, by pomóc swoim bliskim. Niebezpieczne jest i to, że nad­mierne rozbudowanie mechanizmów pomocy społecznej może skłaniać do świadomego wyboru postawy oczekiwania na pomoc państwa. Wreszcie — co równie istotne — obejmowanie opieką państwa tych, którzy opieki takiej nie wymagają, w ostatecznym efekcie obraca się przeciwko tym, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. W debatach nad zadaniami i instrumentami polityki społecznej wyraź­nie widać też, że z przejęcia przez państwo zadań, których przejmować ono nie musiało, bardzo trudno jest się wycofać — po krótkim czasie przyzwy­czajamy się, iż od tego jest państwo i przekonani jesteśmy, że słusznie się nam to należy.