ODRĘBNA JAKOŚĆ

Naród nie był dla niego produktem wie­lowiekowej historii, był tym, co stworzył burżuazyj- ny, czysto burżuazyjny okres wielkiej rewolucji. Naród nie był odrębną jakością wśród całości — ludzkości złożonej z różnych narodów, naród jako dzieło tego okresu rewolucji był taki sam jak inne narody w tym okresie przekształcone. W Polsce do r. 1831 liberał widział główne niebezpieczeństwo dla takiej postaci narodu w obyczajowych i faktycz­nych pozostałościach feudalizmu. Już w okresie po­wstania listopadowego, tym silniej po jego klęsce, coraz silniej stawało przed nim widmo rewolucji plebejskiej, chłopskiej, robotniczej. Tak wobec wspólnego wroga rodziła się zbieżność interesów konserwatyzmu, który przyjmował z wielkiej rewo­lucji to samo, co przyjmował liberał, odrzucał z niej to samo, co także liberał odrzucał.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.