ODPOWIADAJĄC POTRZEBOM

Większość odpowiadającą jej po­trzebom klasowym ideologię znalazła dopiero w en­decji. Odmiennie od burżuazji innych narodów Euro­py, ta polska nigdy nie była samodzielną siłą poli­tyczną liberalną, stała się nią dopiero, gdy stała się nacjonalistyczna. To zaś zaważyło chyba na jej lo­sach silniej, niż się zwykle sądzi. Polityczna organizacja klasy robotniczej zaczyna się od lat siedemdziesiątych. W latach osiemdziesią­tych ma już wyraźny polityczno-partyjny wyraz: „Wielki Proletariat”. W latach dziewięćdziesiątych powstaje PPS i Socjaldemokracja Królestwa Pol­skiego (potem — Królestwa Polskiego i Litwy), czyna się rozłam na dwa skrzydła marksistowskie­go ruchu proletariackiego. Niemarksistowskie orga­nizacje robotnicze, chadecja na Śląsku, Narodowa Partia Robotnicza w północno-zachodniej części Kró­lestwa Kongresowego i na Pomorzu, są i lokalnymi ugrupowaniami, i bez porównania słabszymi od marksistowskich.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.