OBRÓT GOSPODARCZY

W prawie obrotu gospodarczego równy innym gru­pom społecznym, jest od nich w prawie administra­cyjnym i politycznym oddzielony: w najniższej jed­nostce administracji znajduje się chłopska gmina w Austrii i Prusiech, chłopska gromada w Króle­stwie. Chłopska wieś jest administracyjnie oddzie­lona od obszaru dworskiego, w każdym z zaborów zachowującego jakiś zakres władzy nad ludnością na nim zamieszkałą. Konflikt chłopsko-ziemiański pozostaje podstawowym konfliktem społecznym ziem polskich aż do początku w. XX, nie traci na znacze­niu i po odzyskaniu niepodległości. Nie pozostaje też bez wpływu na kształty, jakie wówczas przy­biera pojęcie narodu.Obok tego konfliktu nabierał stopniowo zasadni­czego znaczenia inny. Rosła w siły, właczając sie równocześnie coraz bardziej w naród polski, daw- niei obca mn w znacznei części, burżuazia. Rósł proletariat.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.