OBOK KONFLIKTU

Obok konfliktu ziemiańsko-chłopskiego ujaw­nił się konflikt burżuazyjno-proletariacki. Każda z klas, każdy z odpowiadających klasie społecznej ru­chów ideologicznych i politycznych uważał repre­zentowaną przez siebie klasę za najistotniejszą i de­cydującą siłę w narodzie. Każdy to, co było dla tej klasy istotną wartością, podnosił do roli istotnej oce­ny narodu. Przed r. 1863 formułowano pojęcie naro­du, wymieniając najczęściej, nie zawsze, wiele skła­dających się na nie elementów jako równorzędne. Po r. 1863 zaczyna się określanie tego pojęcia z wy­suwaniem na plan pierwszy jednego z jego elemen­tów czy jednego ze źródeł narodu jako jedynie istot­nego, decydującego. Pojęcie narodu się różnicuje, za­leżnie od tego, kto z punktu widzenia jakiej klasy społecznej i jakiej ideologii je formułuje.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.