NOWA SYTUACJA

Ta nowa sytuacja przypadła na lata wyraźnych już przemian w strukturze klasowej społeczeń­stwa — o przewadze nowych elementów struktury klasowej można mówić dopiero w latach sześćdzie­siątych. W okresie formowania się nowej struktury klasowej trwają jeszcze w różnym nasileniu ele­menty nadbudowy ideologicznej powstałe w okresie dawnej struktury stanowej, a równocześnie nara­stają elementy nowej nadbudowy ideologicznej od­powiadające nowej strukturze klasowej. Jedne i dru­gie wywierają swój wpływ na kształtującą się świa­domość narodową. A ponadto w narodzie pozbawio­nym własnej państwowości działa silniej niż w in­nych, bardziej statyczny niż w innych, bardziej aprobowany i idealizowany mit-obraz stanu z okre- su, gdy to państwo istniało. Słabszy w narodach, które niepodległość utraciły przed wiekami — jak Czesi — bo zbyt anachroniczny, jest silniejszy w tych, które ją utraciły niedawno, jak Polacy.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.