NAJWIĘKSZA CZĘŚĆ

Ale największa część inteligencji, aż po rozwój wpływów Narodowej Demokracji, zna­lazła się gdzie indziej. Wiązała się z drobnomiesz- czańsko-ludowymi ugrupowaniami, kontynuującymi myśl polityczną emigracyjnych „półśrodkowców”. Stała się promotorem rodzących się chłopskich ru­chów politycznych — te szybko obok kadry kierów- niczej inteligenckiej wytworzyły własną, chłopską. Stawała się motorem rodzących się robotniczych or­ganizacji politycznych — tu intelektualne kierownic­two inteligencji było silniejsze i trwało dłużej, do­piero właściwie w Polsce Ludowej kadra kierowni­cza ruchu stała się w większości robotniczą z pocho­dzenia i z przynależności klasowej.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.