NAJSŁABSZE Z KLAS

Burżuazja i drobnomieszczaństwo nie potrafiły ni­gdy stworzyć jednolitego, zwartego stronnictwa, a nawet ideologicznego ruchu politycznego. Słabe, naj­słabsze z wszystkich klas społecznych w Polsce, war­stwy te wahały się między związaniem się z kon­serwatystami – a w konsekwencji z ugodą z za­borcą, ograniczeniem się do tego, co uzyskano’ w Ga­licji, do „pracy organicznej” w Królestwie i Poznań- skiem — a wiązaniem się przez swe bardziej postę­powe, do tradycji radykalnych nurtów powstańczych nawiązujące skrzydło z ruchem „ludowym”. Ideolo­gicznie, ich dziełem, przy udziale z burżuazją zwią­zanej inteligencji, był program „pracy organicznej”, pozornie i słownie „ponadklasowy”, „ponadpartyj­ny”, w istocie będący rezygnacją z roli samodziel­nej siły politycznej.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.