NA DRODZE EWOLUCJI

Na tej drodze ewolu­cyjnej, a nie jednorazowego nadania ziemi chłopom, widziano możność powolnego włączania w naród tych, którzy stali się właścicielami. Przejęli ten po­gląd liberałowie Księstwa Warszawskiego, jeszcze wyraźniej liberałowie Królestwa Kongresowego. Po r. 1831 i liberalni konserwatyści Hotel Lambert, i Towarzystwo Demokratyczne Polskie, a nawet bar­dziej radykalni, jak Henryk Kamieński czy przy­wódcy powstania krakowskiego r. 1846, idą dalej, przyjmują konieczność jednorazowego nadania po­siadającym chłopom ziemi, którą uprawiają na wła­sne potrzeby (a więc nie ziemi folwarcznej). Różnice między tymi grupami tkwią nie w samym proble­mie własności, lecz w odpowiedzi na pytanie, kiedy chłop ma otrzymać ziemię, oraz w odpowiedzi na pytanie, jakie mają być konsekwencje społeczno- -polityczne tego faktu.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.