MOŻLIWOŚĆ UCHWALENIA PROWIZORIUM BUDŻETOWEGO

Przypomnieć należy, że do ustanowienia takiego zakazu obliguje Polskę treść art. 101 ust. 1 Traktatu ustanawiające­go Wspólnotę Europejską:Zakazane jest udzielanie przez EBC lub banki centralne państw człon­kowskich, zwane dalej krajowymi bankami centralnymi, pożyczek na po­krycie deficytu lub jakichkolwiek innych kredytów instytucjom lub orga­nom Wspólnoty, rządom centralnym władzom regionalnym, lokalnym lub innym władzom publicznym, innym instytucjom lub przedsiębiorstwom pu­blicznym państw członkowskich, jak również nabywanie bezpośrednio od nich przez EBC lub krajowe banki centralne ich papierów dłużnych”.Konstytucja przewiduje (w art. 2)9 ust. 3) możliwość uchwalenia prowi­zorium budżetowego. Praktyczna przydatność tego przepisu jest znikoma — po raz ostatni prowizorium budżetowe uchwalone zostało w roku 1992.

 

 

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.