MAŁO AKTYWNA GRUPA

Jeszcze inaczej w Królestwie, tu konserwatyści to szczupła i mało aktywna grupa, niemal wyłącznie ziemiańska. De­cydujący na prawicy konserwatyści zaczęli od lat dziewięćdziesiątych być wypierani przez nacjonali­styczne Stronnictwo Narodowej Demokracji; jego wzrost był odpowiedzią prawicy społecznej, ziemiań­skiej i burżuazyjnej, na rosnący radykalizm i aktyw­ność mas, próbą stworzenia masowego prawicowego stronnictwa z udziałem drobnomieszczaństwa, chło­pów, w pewnej mierze i robotników — spoidłem tych różnych klasowo czynników w jedno stawał się nacjonalizm, zarówno antyżydowski, jak i prze­ciw słowiańskiej niepolskiej ludności ziem I Rzeczy­pospolitej skierowany, wobec zaborców coraz silniej ugodowy, coraz bardziej prorosyjski, nie tylko i nie tyle w zrozumieniu niebezpieczeństwa niemieckiego, jak z przekonania, że rosyjskie metody rządzenia chronią skuteczniej przed wejściem w życie poli­tyczne robotników i chłopów jako samodzielnej siły politycznej niż metody austriackie czy niemieckie.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.