KORZYŚCI DLA OBU PARTNERÓW

 W wielu miastach do­bre wyniki dało powierzenie prywatnym przewoźnikom zadań zbiorowego transportu lokalne­go, swoje miejsce w systemie edukacji znalazły prywatne szkoły podstawowe. Zmienia się teź model zaopatrzenia wojska, oparty jeszcze niedawno na rozbudowanej do absurdu sieci włas­nych zakładów produkcyjnych i usługowych. Nadal jednak możliwości rozszerzenia zakresu udziału sektora prywatnego w wykonywaniu zadań publicznych (zwłaszcza w gospodarce ko­munalnej, edukacji, ochronie zdrowia, lecz również w innych dziedzinach) są bardzo duże. Ko­nieczne jest jednak stworzenie lepszego klimatu wobec przekazywania bezpośredniej realizacji zadań publicznych podmiotom prywatnym, a także powszechne zrozumienie faktu, źe partner­stwo publiczno-prywatne musi przynosić korzyści obu partnerom.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.