KONSERWATYZM POLSKI

Trwano przy żądaniu kie­rownictwa dla szlachty, uważano „ujęcie włościan przez właścicieli za najważniejszy przedmiot”.Konserwatyzm polski długo, aż po ostatnie dzie­siątki lat w. XIX, trwał przy ideologii kierowniczej roli szlachty, przestając równocześnie widzieć tylko w niej naród, wychodząc poza Konstytucję 3 Maja żądaniem praw politycznych także dla chłopów i przez to ich w pojęcie „narodu politycznego” włą­czając. Z tej sprzeczności między tak szerokim, bo wszystkich obejmującym pojęciem narodu i żąda­niem przewagi dla drobnej jego części — wedle kryterium feudalnego i stanowego, a nie burżua­zyjnego, tym bardziej nie demokratycznego wyod­rębnionej — znachodził wyjście w koncepcji naro­du jako organicznej wprawdzie całości, ale złożo­nej z organicznych także części-grup, i w przeno­szeniu tej koncepcji na teren ustroju państwa i struktury władzy w nim.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.