KONIECZNOŚĆ LIKWIDACJI

To zaś pociąga za sobą konieczność likwidacji w strukturze społeczno-gospodarczej tego, co jest podstawą szlacheckiego pojęcia ojczyzny, oraz zwrócenia uwa­gi na tych, którzy są jedynie „właścicielami osoby swojej”, jak mówił Kołłątaj, na nieposiadających nawet w tej postaci, w jakiej posiada własność chłop pańszczyźniany. Na lewicy Towarzystwa Demokra­tycznego Polskiego dostrzegano ten problem, a cof­nięto się przed jego rozwiązaniem równocześnie z uwłaszczeniem posiadającego chłopa.Uwagi Centralizacji Towarzystwa z sierpnia 1836 r. włączają w pojęcie ludu także tych, którzy „cudzej nawet ziemi nie mają”, czyli proletariat wiejski, ale problem, jakimi ostatecznymi środkami całą tę masę zainteresować, uznają tylko za „ciągły prac Towarzystwa przedmiot”, bez dania odpowiedzi na to pytanie; niewiele dalej szedł Heltman, pisząc o   sprawie bezrolnych:„uwłaszczenie reszty  mie­szkańców uprawą roli zajętych nie przedstawia tyle łatwości w wykonaniu, może i powinno być ogło­szone jako zasada”.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.