JEDNOSTKI BUDŻETOWE W POLSCE

Jako jednostki budżetowe działają w Polsce wszystkie urzędy organów władzy publicznej (od urzędów gmin po Kancelarię Sejmu), a także większość jednostek organizacyjnych podległych organom władzy i wykonujących zadania publiczne — szkoły podstawowe, gimnazja i licea, domy pomocy społecznej, jednostki wojsko­we, jednostki policji, straży pożarnej i Służby Granicznej, więzienia, zarzą­dy dróg itd.Nie wszystkie instytucje sektora finansów publicznych działają jednak jako jednostki budżetowe. Charakterystyczną cechą polskiego sektora fi­nansów publicznych jest bowiem ogromne zróżnicowanie zasad działania instytucji wykonujących zadania publiczne.  Istotnym problemem nie jest przy tym samo zróżnicowanie form organizacyjnych (często uzasadnione specyficznym charakterem wykonywanych zadań lub dążeniem do zapew­nienia merytorycznej i finansowej autonomii — jak np. w przypadku uczelni państwowych i instytucji kultury), lecz to, że znacznej części in­stytucji utworzonych do wykonywania wyodrębnionych zadań publicz­nych nadano osobowość prawną i przydzielono (przez wyłączenie z ogól­nej puli środków publicznych) własne dochody, ustanawiając przy tym odrębną procedurę gospodarowania środkami publicznymi. 

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.