INTELIGENCJA ZAWODOWA

Inteligencja zawo­dowa polska jest amalgamatem elementów pocho­dzenia szlacheckiego, pochodzenia mieszczańskiego, pochodzenia obcego, niepolskiego. A jest równocze­śnie tą grupą społeczną, która najbardziej potrze­buje własnego państwa. Bez niego nie ma swobody twórczości kulturalnej, bez niego nie ma także miej­sca dla niej w aparacie państwowym. Jako amalga­mat w końcu, a więc grupa społeczna samą swą ge­nezą przeciwstawna podziałom stanowym, wiązała się w wysokim stopniu z demokratycznym nurtem politycznym. Nie posiadająca własności nieruchomej, a bez własnego państwa również stabilizacji społecz­no-gospodarczej w swej działalności zawodowej — każda rusyfikacja czy germanizacja administracji, sądownictwa, szkolnictwa zamykała jej dostęp do pracy, często pozbawiała podstaw egzystencji — już dlatego skłonniejsza była niż gdzie indziej łączyć walką narodową i walkę o własne państwo z rady­kalizmem społecznym i szukaniem oparcia w ludzie.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.