INSTYTUCJA SZLACHTY

A drogę ku temu wi­dzieli romantycznie i solidarystycznie we „wstąpie­niu szlachty w lud”, znowu burżuazyjni w mnie­maniu, że lud, plastyczna masa, łatwiej przekształ­ci się w posiadającą burżuazję niż feudalny szlach- cic-ziemianin, chyba że będzie w masę drobnych właścicieli z ludu włączony. Romantyczny mit szlachty zstępującej w lud trwał długo, odezwie się jeszcze u Żeromskiego w obrazie szlachcica odrzu­cającego symbol, pas złotolity, by w lud wstąpić.Inaczej ci, co szli dalej. Z tezy: „instytucja szla­chty jest całkowicie antynarodowa”, jak pisał Ta­deusz Krępowiecki, od Towarzystwa Demokratycz­nego znachodzący drogę do Gromad Ludu Polskie­go, wnioskowali, iż „antynarodowy stan nie może być kierownikiem i motorem narodowych przemian, że może się nim stać tylko lud, że należy powierzyć lud samemu narodowi”, jak pisał tenże autor.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.