INDYWIDUALIZM I ŚWIATOPOGLĄD

Indywidualizm i światopogląd prawniczy rodził przekonanie, że gdy chłop stanie się właścicielem, gdy decyzja o pań­stwie należeć będzie do wszystkich jednostek, więk­szość — czyli właściciele chłopi — stanie się decy­dującym swobodnie czynnikiem, wskutek czego cha­rakter narodu ulegnie zmianie, lud zostanie włączo­ny w naród jako jego hegemon. Nieliczni tylko, jak Antoni Szyndler, widzieli de­cydującą grupę społeczną, mogącą się stać motorem rewolucji ludowej i hegemonem w ludowym pań­stwie, gdzie indziej. Pisał on (1 sierpnia 1836): „Szlachta zdradza, polubiła sobie jarzmo obce, rów­ność braterska całego narodu nie przypada jej do gustu. Chłop polski jest zbyt ciemny i rozrzucony, aby można w nim wielkie nadzieje pokładać w pra­cach przygotowawczych […]

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.