EWIDENCJA W UJĘCIU KASOWYM

Ewidencja w ujęciu kasowym jest na pewno technicznie łatwiejsza (wszystkie operacje budżetowe odnotowywane są jako obroty na rachunku, na którym gromadzone są dochody i z którego dokonywane są wydatki), ma jednak istotną wadę — w ewidencji kasowej gubi się (a dokładniej mówiąc — ukrywa się) zaległości płatnicze, czyli wydatki, które faktycznie zostały poniesione, lecz nie zostały zapłacone. Z kolei wadą ujęcia memoriałowego jest to, iż nie odróżnia ono dochodów będących faktycznie do dyspozycji od dochodów, które są państwu należne, lecz które na rachunki budżetowe nie wpłynęły. Dlatego najczęściej stosowane jest ujęcie miesza­ne — dochody ujmowane są kasowo, a wydatki — memoriałowo. W Polsce obowiązuje — przynajmniej formalnie — ujęcie kasowe, lecz, jak się póź­niej przekonamy, zasada kasowego ujęcia budżetu nie jest stosowana konse­kwentnie.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.