DOBÓR MIERNIKÓW WYKONANIA ZADAŃ

Dobór mierników wykonania zadań musi być jednak dokładnie prze­myślany, a sposoby ich mierzenia muszą dostarczać władzom publicznym i ogółowi obywateli rzetelnych informacji. Nietrafny dobór mierników i brak wiarygodnych metod pomiaru stopnia wykonania (w tym i jakości) zadań publicznych spowoduje efekty przeciwne do zamierzonych. Od wskaźników, którymi mierzy się stopień wykonania zadań publicz­nych, wymaga się, by były:adekwatne do celów, jakie jednostka chce osiągnąć,ściśle określone, o klarownej, niedwuznacznej definicji, pozwalają­cej na pozyskiwanie wiarygodnych danych,aktualne, generujące dane na tyle regularnie, by śledzić postępy, oraz na tyle szybko, by uzyskiwane dane były użyteczne,rzetelne, czyli wystarczająco dokładne i reagujące na zmiany,porównywalne z przeszłymi okresami lub z innymi podobnymi miernikami,dające się zweryfikować, poparte wyraźną dokumentacją, aby można było potwierdzić zasadność procesów generujących dany miernik,unikające stwarzania negatywnych bodźców, czyli takie, które nie zachęcają do niepożądanego lub marnotrawnego działania.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.