DLA PRZEJRZYSTOŚCI FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wśród wyliczonych powyżej rodzajów zadań publicznych wymienili­śmy wspieranie zadań wykonywanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Dla przejrzystości finansów publicznych (do znaczenia, ja­kie dla sprawnego zarządzania finansami publicznymi ma ich jawność i przejrzystość, powrócimy nieco później) istotne jest, by odróżniać wspie­ranie instytucji pozarządowych od powierzania im zadań publicznych. W pierwszym przypadku państwo występuje w roli mecenasa — podmiotu, który wspiera własne zadania innych podmiotów, uznając przydatność tych zadań dla obywateli. W drugim przypadku państwo występuje w roli zlece­niodawcy. Mylenie obu tych ról jest z wielu powodów niewskazane.  O rzeczywistym zakresie zadań realizowanych przez instytucje podległe władzom publicznym w ostatecznym rozrachunku nie decydują ustawy, lecz faktyczne działania, a mówiąc dokładniej — nie tyle same działania, ile ich efekty.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.